Chào mừng các bạn đến với Trang tin điện tử xã Xuân Phúc - Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hoá

Giới thiệu về xã Xuân Phúc

Xuân Phúc là một xã thuộc huyện Như Thanh, cách trung tâm huyện lỵ khoảng 8 km về phía Nam. Cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 40km về phía Tây Nam, cách trung tâm KKT Nghi Sơn khoảng 45km về phía Tây Bắc. Khu vực lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới xã Xuân Phúc (bao gồm xã Xuân Phúc và xã Phúc Đường được sáp nhập theo Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa). Ranh giới tiếp giáp của xã được xác định cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp:    Thị trấn Bến Sung;

- Phía Nam giáp: Xã Thanh Tân;

- Phía Đông giáp: Xã Yên Thọ và xã Yên Lạc;

- Phía Tây giáp:    Xã Xuân Thái.

            Dân số, lao động

- Dân số hiện trạng: Khoảng 6.347 người. Trong đó:

- Tổng số lao động là: 4125 người, chiếm tỷ lệ 65%. Lao động nông nghiệp khoảng 2630 người, chiếm 70%; Lao động phi nông nghiệp là 1129 người, chiếm 30%.

             Phát triển kinh tế.

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản.

Về kinh tế, nông nghiệp vẫn chiếm vị trí quan trọng vì thế mà  vấn đề quy hoạch lại sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng năng suất, chất lượng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Do vậy, sản xuất nông nghiệp có những bước tiến tích cực, năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi không ngừng tăng lên. Đến hết năm 2019 cơ cấu các ngành: Nông - lâm nghiệp - thuỷ sản 36,6%;

Tổng diện tích cây lúa nước là 213,73 ha năng xuất bình quân đạt 55 tạ/ha/vụ (có năm đạt 60 tạ /ha). Diện tích cây màu là 75 ha năng xuất đạt 30 tạ/ha/vụ. sản lượng lương thực năm 2019 đạt 2554 tấn tăng 586 tấn so với năm 2015 ( đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Nhân dân đã có ý thức ứng dụng tiến bộ KHKT vào canh tác các loại cây trồng như cấy lúa lai hàng rộng hàng hẹp và sử dụng phân viên dúi sâu đạt trên 73%.

Thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về giảm nghèo nhanh và bền vững, những năm qua địa phương đã tranh thủ các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ nông dân 125 con bò sinh sản. Qua đó có nhiều hộ thoát nghèo vươn lên làm giàu. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 3,7%, năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo là 25,72% (365 hộ) đến cuối năm 2019 chỉ còn 7,14% (105 hộ).

Phát triển kinh tế lâm nghiệp: Lĩnh vực lâm nghiệp cây công nghiệp ngắn ngày, đã triển khai thực hiện tốt việc khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ 2968.57 ha, trong đó rừng phòng hộ và 131.49 ha, rừng đặc dụng 8.10 ha, rừng sản xuất 2828.97 ha. Việc quản lý bảo vệ rừng ngày càng đi vào nề nếp, được triển khai đồng bộ tới các ngành các thôn và đến từng hộ dân, do vậy công tác mua bán khai thác vận chuyển lâm sản trái phép cơ bản được ngăn chặn; hiện tượng cháy rừng, phá rừng làm nương rẫy không xảy ra.

Nuôi trồng thủy sản: Nuôi trồng tủy sản nằm rải rác ở các thôn, năng suất chưa cao. Diện tích đất nuôi trổng thủy sản khoảng 13.05ha.

b) Ngành Công nghiệp – Xây dựng, thương mại, dịch vụ:

Công nghiệp - xây dựng 30,4%; dịch vụ thương mại 33%: Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng tăng cao là biểu hiện sự chuyển dịch kinh tế địa phương theo hướng CNH - HĐH. Các HTX, các tổ hợp sản xuất gạch không nung; xây dựng cơ bản; vận tải; chế biến gỗ; kinh doanh hàng quán ngày càng mở rộng quy mô và có hiệu quả. Đã góp phần tích cực tạo việc làm tại chổ và tăng thu nhập cho lao động ở địa phương.

c) Lĩnh vực Văn hóa, xã hội:

Lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. đến nay trong xã có 12/12 làng, 5/5 cơ quan văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm từ 70-75%. Các thiết chế văn hóa từng bước được đầu tư xây dựng, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được phát triển mạnh mẽ ở các thôn, các cơ quan trường học, trạm y tế. Thực hiện có hiệu quả Thông tư 04 của bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quyết định 875 của Tỉnh ủy Thanh Hóa, chỉ thị số 11 của Huyện ủy Như Thanh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được nhân dân đồng tình, ủng hộ, Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đã được hỗ trợ kịp thời như: Dự án nuôi bò cái sinh sản, máy móc nông cụ với tổng số tiền đã hỗ trợ là 1,2 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ đã giúp cho người dân tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Xã có 7 người có uy tín trong cộng đồng dân cư đã tuyên truyền tốt các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân ngày càng hiệu quả.

 

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
179
Hôm qua:
586
Tuần này:
1430
Tháng này:
6320
Tất cả:
125918

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289