Chào mừng các bạn đến với Trang tin điện tử xã Xuân Phúc - Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hoá

BÀI TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG THÔN KIỂU MẪU

Đăng lúc: 00:00:00 06/09/2024 (GMT+7)
100%
Print

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG THÔN KIỂU MẪU

          Thực hiện nghị quyết của Đảng Ủy HĐND - UBND - Ủy ban MT tổ quốc xã đã lựa chọn thôn Đồng Quốc làm thôn kiểu mẫu trong năm 2023. đã đề ra đạt kết quả tốt, mỗi người dân và mỗi đoàn viên, hội viên các đoàn thể trong xã phải là lực lượng đi đầu trong thi đua đồng thời phải thực  thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là: Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và toàn thể nhân dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng thôn kiểu mẫu là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng thôn kiểu mẫu;.

Hai là: Mỗi Cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng;

Ba là: Mỗi Cán bộ, đảng viên và nhân dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân kiên cố hoá giao thông, thủy lợi các tuyến đường có rãnh thoát nước có nắp đậy, có biển báo chỉ dẫn, góp phần hiện hại hoá nông thôn;

Vận động các hộ gia đình cải tạo  khuôn viên nhà ở đồ đạc mỗi gia đình phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học;

Các công trình vệ sinh, vườn hộ, chuồng trại phải được đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật.

Tích cực trồng, trắm dặm  hoa, cây xanh ven đường , nhà văn hóa và có 100% hệ thống điện chiếu sáng hòa mạng đến tận người dân theo qui định, thu gom rác thải được thu gọn gàng để vị trí chờ xử lý đúng nơi qui định, Tăng hộ sử dụng nước sạch đảm bảo vệ sinh môi trường.

100% hộ dân cư có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo quy định.

Bốn là: Các gia đình, cá nhân cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong thanh thiếu nhi, người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân.

Năm là: Xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết để tập trung thưc hiện xây dựng thôn kiểu mẫu theo phương châm“Dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ. Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân. Phấn đấu mỗi thôn đều có mô hinh kiểu mẫu như đoạn đường mẫu, vườn mẫu.., quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân. Đồng thời huy động nguồn lực cụ thể bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn kiểu mẫu đúng với kế hoạch đề ra.

Đến nay nhân dân Thôn Đồng Quốc nói riêng đã và đang thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu.

BCH Đảng ủy HĐND – UBND xã đã có nhiều cơ chế kích cầu xây dựng thôn kiểu mẫu trong năm 2023. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.

Khảo sát và đang xây dựng 01 vườn mẫu có qui mô 9000m2, khảo sát mương có nắp đậy 1km dự kiến thiết kế cao 50 và rộng 50 nắp đậy dầy 10 phân.

100% đường điện chiếu sáng cộng cộng được hòa mạng sáng đến tận người dân.

Xây dựng tường rào; và chồng cây xanh khảo sát và đang tiến hành làm 1 vườn mẫu qui mô 9000m2, Trồng nhiều loại hoa khác xung quanh tường rào của nhân dân đồng thời đã trắm dặm và thường xuyên cắt tỉa đường hoa đã trồng.

Để xây dựng thôn kiểu mẫu đạt kết quả tốt, quyết tâm về đích trong năm 2023. Ban chỉ đạo xây dựng thôn kiểu mẫu xã Xuân Phúc đề nghị mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Thực hiện NTM kiểu mẫu, trong đó đặc biệt chú trọng là thôn Đồng Quốc phải vượt qua các nhiệm vụ mấu chốt, như:, giảm hộ nghèo, vận động người dân tham gia BHYT, nâng cấp, sửa chữa một số trục rảnh thoát nước có nắp đậy, vườn hộ, khu thể thao, nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người để sớm đưa trở thành thôn kiểu mẫu vào cuối năm 2023.

  

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
10
Hôm qua:
111
Tuần này:
478
Tháng này:
715
Tất cả:
95001

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289