Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
70
Hôm qua:
12
Tuần này:
180
Tháng này:
305
Tất cả:
72762

Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Đăng Phú
  Ngày sinh: 21/09/1979
  Quê quán: Hoằng Quỳ - Hoằng Hoá - Thanh Hoá
  Thường trú: Thôn Đồng Qụa, xã Xuân Phúc, Như Thanh, Thanh Hoá
  Trình độ : Đại Học
  Chức vụ : đại biểu HĐND xã
  Họ và Tên: Nguyễn Hữu Sang
  Ngày sinh: 04/10/1970
  Quê quán: Thanh Thuỷ, Tỉnh gia, Thanh Hoá
  Thường trú: Thôn ấp cũ, Xuân Thái, Như Thanh, Thanh Hoá
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : đại biểu HĐND xã
  Họ và Tên: Nguyễn Quang Phương
  Ngày sinh: 12/09/1968
  Quê quán: Hoằng Quỳ,Hoằng Hoá, Thanh Hoá
  Thường trú: Thôn Đồng Quốc, xã Xuân Phúc, Huyện Như Tahnh, Thanh Hoá
  Trình độ : Đại Học
  Chức vụ : đại biểu HĐND xã
  Họ và Tên: Nguyễn Trọng Thiện
  Ngày sinh: 13/09/1967
  Quê quán: Thị Trấn Bến Sung, Như Thanh,Thanh Hoá
  Thường trú: Khu phố Kim Sơn, Thị Trấn Bến Sung,Như Thanh, Thanh hoá
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : chủ tịch HĐND xã
  Họ và Tên: Lê Thị Hiền
  Ngày sinh: 02/10/1973
  Quê quán: Hoằng Yến, Hoằng Hoá, Thanh Hoá
  Thường trú: Thôn Đồng Qụa, Xuân Phúc, Như Thanh, Thanh Hoá
  Trình độ :
  Chức vụ : đại biểu HĐND xã
  Họ và Tên: Phạm Thị Huệ
  Ngày sinh: 24/08/1979
  Quê quán: Thị Trấn Cành Nàng, Bá Thước, Thanh Hoá
  Thường trú: Thôn Bái Thất, Xuân Phúc, Như Thanh, Thanh Hoá
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : đại biểu HĐND xã
  Họ và Tên: Nguyễn Thị Hiệp
  Ngày sinh: 12/10/1985
  Quê quán: Quảng Hưng, Thanh Phố Thanh Hoá
  Thường trú: Thôn Phúc Minh, xã Xuân Phúc, Như Thanh, Thanh Hoá
  Trình độ : Đại Học
  Chức vụ : đại biểu HĐND

CÔNG KHAI KQ TTHC