Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
75
Hôm qua:
12
Tuần này:
185
Tháng này:
310
Tất cả:
72767

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 18/10/2019 11:08:25

Xã Xuân Phúc là một xã vùng trung du miền núi nằm phía nam huyện Như Thanh, cách trung tâm huyện 15 km về phía nam, có đường tỉnh lộ 520 đi qua địa bàn xã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - văn hóa xã hội.

17.jpg


Tổng diện tích tự nhiệm 2.506,27 ha, trong đó đất nông nghiệp là 2.033,59 ha, đất phi nông nghiệp là 420,64 ha, đất chưa sử dụng 52,04 ha. Tổng dân số là 3.801 hộ với 978 nhân khẩu, trong đó lao động trong độ tuổi là 2313 người, lao động có việc làm thường xuyên 2248 lao động. Ngành nghề chính của người dân trong xã là sản xuất nông nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại và làm công nhân trong huyện.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, do đó Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành đoàn thể xã Xuân Phúc xác định để triển khai thực hiện thành công Chương trình này thì cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động. Từ đó, trong 5 năm qua công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới luôn được địa phương xem là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu trong việc tổ chức, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua cuộc vận động thực hiện Chương trình trên địa bàn xã cơ bản đã có sự chuyển biến rõ nét, đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nhận thức của người dân về chương trình nông thôn mới đã có sự thay đổi, hầu hết đã nhận thức được rằng chương trình nông thôn mới là sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với nông dân, nhờ đó xây dựng nông thôn mới đã thật sự trở thành một phong trào thi đua sâu rộng trong toàn dân, được người dân ủng hộ và đồng lòng thực hiện.
Đến nay xã đã đạt 17/19 tiêu chí. Để chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt về đích đúng thời gian. thì mỗi người dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình và mọi người xung quanh hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân và là quyền lợi của mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới;

Mọi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang nhà cửa, tích cực trồng cây, thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường.
Trong những quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới phát huy những thành quả đạt được và khắc phục những khó khăn. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Xuân Phúc  ra sức học tập thi đua lao động sản xuất phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 23, tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến nay Đảng bộ và Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong xã đã và đang hoàn thiện các tiêu chí động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường hoàn thiện các công trình đang xây dựng. kết quả đã có 3/7 thôn hoàn thành vào năm 2018 đó là thôn 2, thôn 3, thôn 8. Các thôn còn lại phấn đấu hoàn thành vào tháng 10/2019, đối với các trường, Trường tiểu học và trường THCS, trường Mầm non được đầu tư theo chuẩn và giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1, 2. Trạm y tế giữ vững danh hiệu đạt chuẩn quốc gia về y tế. và xã Xuân Phúc về đích nông thôn mới trong năm 2019. BCĐ xây dựng nông thôn mới của xã đang hoàn thiện 19/19 tiêu chí để đề nghị tỉnh thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào quý 4/2019 góp phần xây dựng quê hương Xuân Phúc ngày càng giàu mạnh, văn minh.

                 Lê Tuyên

 

Xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 18/10/2019 11:08:25 (GMT+7)

Xã Xuân Phúc là một xã vùng trung du miền núi nằm phía nam huyện Như Thanh, cách trung tâm huyện 15 km về phía nam, có đường tỉnh lộ 520 đi qua địa bàn xã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - văn hóa xã hội.

17.jpg


Tổng diện tích tự nhiệm 2.506,27 ha, trong đó đất nông nghiệp là 2.033,59 ha, đất phi nông nghiệp là 420,64 ha, đất chưa sử dụng 52,04 ha. Tổng dân số là 3.801 hộ với 978 nhân khẩu, trong đó lao động trong độ tuổi là 2313 người, lao động có việc làm thường xuyên 2248 lao động. Ngành nghề chính của người dân trong xã là sản xuất nông nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại và làm công nhân trong huyện.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, do đó Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành đoàn thể xã Xuân Phúc xác định để triển khai thực hiện thành công Chương trình này thì cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động. Từ đó, trong 5 năm qua công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới luôn được địa phương xem là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu trong việc tổ chức, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua cuộc vận động thực hiện Chương trình trên địa bàn xã cơ bản đã có sự chuyển biến rõ nét, đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nhận thức của người dân về chương trình nông thôn mới đã có sự thay đổi, hầu hết đã nhận thức được rằng chương trình nông thôn mới là sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với nông dân, nhờ đó xây dựng nông thôn mới đã thật sự trở thành một phong trào thi đua sâu rộng trong toàn dân, được người dân ủng hộ và đồng lòng thực hiện.
Đến nay xã đã đạt 17/19 tiêu chí. Để chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt về đích đúng thời gian. thì mỗi người dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình và mọi người xung quanh hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân và là quyền lợi của mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới;

Mọi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang nhà cửa, tích cực trồng cây, thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường.
Trong những quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới phát huy những thành quả đạt được và khắc phục những khó khăn. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Xuân Phúc  ra sức học tập thi đua lao động sản xuất phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 23, tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến nay Đảng bộ và Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong xã đã và đang hoàn thiện các tiêu chí động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường hoàn thiện các công trình đang xây dựng. kết quả đã có 3/7 thôn hoàn thành vào năm 2018 đó là thôn 2, thôn 3, thôn 8. Các thôn còn lại phấn đấu hoàn thành vào tháng 10/2019, đối với các trường, Trường tiểu học và trường THCS, trường Mầm non được đầu tư theo chuẩn và giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1, 2. Trạm y tế giữ vững danh hiệu đạt chuẩn quốc gia về y tế. và xã Xuân Phúc về đích nông thôn mới trong năm 2019. BCĐ xây dựng nông thôn mới của xã đang hoàn thiện 19/19 tiêu chí để đề nghị tỉnh thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào quý 4/2019 góp phần xây dựng quê hương Xuân Phúc ngày càng giàu mạnh, văn minh.

                 Lê Tuyên

 

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI KQ TTHC