Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
47
Hôm qua:
12
Tuần này:
157
Tháng này:
282
Tất cả:
72739

Danh bạ

Ngày 16/01/2018 16:48:00

DANH BẠ CƠ QUAN CHỨC NĂNG XÃ XUÂN PHÚC
STT
Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
1
Nguyễn Trọng Thiện
BT Đảng ủy
0373606222
2
Lê Thị Hiền
PBT Đảng ủy
0334134227
3
Trương Văn Viên
PCT HĐND
0384731761
4
Trương Thị Nga
BT ĐTN
0367227957
5
Phạm Thị Huệ
CTMTTQ
0849959929
6
Nguyễn Thị Hiệp
CTHPN
0379767789
7
Nguyễn Hữu Sang
CT- UBND xã
0835748698
8
Nguyễn Quang Phương
PCTUBND xã
0889313566
9
Lê Văn Luân
PCTUBND xã
0914105388
10
Nguyễn Thị Hạnh
KT xã
0914861173
11
Nguyễn Danh Tiến
KT xã
0918061903
12
Nguyễn Đức Hùng
KT xã
0987614009
13
Hoàng Văn Sơn
VPTK xã
0912387188
14
Hà Thị Tiêm
VPTK xã
0965834324
15
Trần Thị Loan
TP xã
0975528257
16
Nhữ Văn Hiếu
TP xã
0977651721
17
Lê Đăng Phú
XĐT
0327406310
18
Lê Thị Hà
CC - VH xã
0888296323
19
Nguyễn Văn Huy
CC - ĐCXD
0986536795
20
Lê Đăng Tuyên
CC- VH xã
0984392865
21
Lê Xuân Minh
CC - VH xã
0963962296
22
Lê Thị Hoa
CC - ĐC NL xã
0968606135
23
Lê Tú Oanh
VP Đảng ủy
01248205568
24
Nguyễn Thị Năm
Văn Thư
0295271531
25
Nguyễn Thị Vân
PCT Hội PN
0941139692
26
27
28
DANH BẠ CƠ QUAN CHỨC NĂNG XÃ XUÂN PHÚC
STT
Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
1
Nguyễn Trọng Thiện
BT Đảng ủy
0373606222
2
Lê Thị Hiền
PBT Đảng ủy
0334134227
3
Trương Văn Viên
PCT HĐND
0384731761
4
Trương Thị Nga
BT ĐTN
0367227957
5
Phạm Thị Huệ
CTMTTQ
0849959929
6
Nguyễn Thị Hiệp
CTHPN
0379767789
7
Nguyễn Hữu Sang
CT- UBND xã
0835748698
8
Nguyễn Quang Phương
PCTUBND xã
0889313566
9
Lê Văn Luân
PCTUBND xã
0914105388
10
Nguyễn Thị Hạnh
KT xã
0914861173
11
Nguyễn Danh Tiến
KT xã
0918061903
12
Nguyễn Đức Hùng
KT xã
0987614009
13
Hoàng Văn Sơn
VPTK xã
0912387188
14
Hà Thị Tiêm
VPTK xã
0965834324
15
Trần Thị Loan
TP xã
0975528257
16
Nhữ Văn Hiếu
TP xã
0977651721
17
Lê Đăng Phú
XĐT
0327406310
18
Lê Thị Hà
CC - VH xã
0888296323
19
Nguyễn Văn Huy
CC - ĐCXD
0986536795
20
Lê Đăng Tuyên
CC- VH xã
0984392865
21
Lê Xuân Minh
CC - VH xã
0963962296
22
Lê Thị Hoa
CC - ĐC NL xã
0968606135
23
Lê Tú Oanh
VP Đảng ủy
01248205568
24
Nguyễn Thị Năm
Văn Thư
0295271531
25
Nguyễn Thị Vân
PCT Hội PN
0941139692
26
27
28
CÔNG KHAI KQ TTHC